Písek

774 483 769

Strakonice

608 271 800

Sušice

774 451 769

Sociální Rehabilitace

Sušice

O službě

Sociální rehabilitaci poskytujeme ve dvou formách:

Ambulantní sociální rehabilitace (ASR)

Ambulantní sociální rehabilitace (ASR) je poskytována v prostorách organizace Fokusu Sušice - Nuželická 60.
Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami.

Terénní sociální rehabilitace (TSR)

Zajišťujeme v přirozeném prostředí klienta. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Služba je poskytována individuálně, její intenzita se přizpůsobuje potřebám jednotlivých klientům. Může jít o krátkodobou pomoc v krizi nebo o dlouhodobou podporu.

Obě služby jsou bezplatné a jejich užívání je dobrovolné.

Zaměřujeme se na metodu case management (= případové vedení), jako na specifickou formu péče o klienta. Případové vedení klade důraz na podporu sociální sítě klienta – zejména zapojení rodiny a blízkého okolí.

Každý klient má určeného svého klíčového pracovníka, se kterým mapuje jeho individuální přání a potřeby, navazuje dlouhodobý vztah a podporuje klienta v samostatnosti a soběstačnosti.

Služby obsahují:

Vyjasňování požadavků uchazeče o službu sociální rehabilitace

 • cílem je zjistit, zda služba odpovídá svým obsahem potřebám a požadavkům potencionálního klienta
 • při pozitivním závěru uzavírá organizace s uchazečem Dohodu o poskytování sociálních služeb a klientovi je přidělen klíčový sociální pracovník

Sestavení individuálního plánu

 • s každým klientem je sepsán individuální plán
 • je to proces vzájemného ujasňování cílů klienta, kterých by rád s pomocí Fokusu dosáhl a jejich rozpracování do konkrétních kroků včetně termínů
 • individuální plán je průběžně hodnocen a dle potřeb klienta aktualizován

Možnosti podpory

 • poradenství (v oblasti sociálních dávek, invalidních důchodů, práce a bydlení)
 • pomoc při řešení osobních potíží (sebedůvěra, komunikační dovednosti, zvládání stresu, rozpoznávání a zvládání projevů nemoci, konflikty v rodině…)
 • nácvik praktických a sociálních dovedností
 • aktivizační činnosti (návštěvy kulturních a sportovních akcí, výchovné a vzdělávací akce ve Fokusu)
 • pomoc při uplatňování práv klientů
 • návštěvy v domácnosti (nácvik pomoci s údržbou domácnosti, nákupy, hospodaření s penězi…)
 • doprovody na úřady, k lékařům...
 • nácvik praktických a sociálních dovedností

Kdy je možné nás navštívit / kontaktovat

Naši pracovníci jsou Vám k dispozici v časech provozní doby:

Úterý8:00 - 16:00
Čtvrtek8:00 - 16:00

Na schůzku s pracovníkem je třeba
objednat se předem!

Kontakt na sociálního pracovníka ASR

Bc. Monika Haspeklová

sociální pracovnice
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů