Písek

774 483 769

Strakonice

608 271 800

Sušice

774 451 769

Sociální Terapeutická

Dílna Slunečnice Sušice

O dílně

Sociálně terapeutická dílna (STD) je ambulantně poskytovaná služba, která přináší našim klientům pravidelný program. Její chod zajišťují kvalifikovaní sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách.

S klienty pracují individuálně i skupinově a reagují na jejich přání a potřeby.

Cílem terapeutické dílny je sdílení pracovních zkušeností, zvyšování samostatnosti a soběstačnosti a pravidelný denní režim.

Služby dílny jsou bezplatné a jejich užívání dobrovolné.

Co STD nabízí:

 • Rukodělné a kreativní aktivity
  (filcování, pletení, tkaní, korálkování, šití, malování…)
 • Nácvik dovedností
  (např. vaření, úklid, praní, hospodaření s penězi...)
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  (např. PC kurz, přednášky, sportovní činnosti, terapie – psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie...)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským okolím

Aktivity STD rozdělujeme na dvě části

Pracovní činnosti

Sociálně terapeutická dílna poskytuje podporu pro zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Pracovní činnosti jsou Vám k dispozici v časech provozní doby dílny:

Úterý12:00 - 15:00
Čtvrtek9:00 - 12:00
Pátek9:00 - 12:00

Denní aktivity

 • nabízí pravidelný program
 • umožňuje navazování nových kontaktů
 • nabízí vzájemné setkávání a sdílení zkušeností lidí v podobných životních situacích
 • napomáhá v rozvoji sociálních a praktických dovedností jedince
 • nabízí vzdělávací aktivity
 • pomáhá v překonávání problémů spojených s nemocí

Denní aktivity jsou Vám k dispozici v časech provozní doby:

Pondělí13:00 - 15:00
Úterý9:00 - 12:00
Čtvrtek12:00 - 15:00

Kontaktujte nás

Martina Věnečková

pracovník v sociálních službách
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

Adresa STD:
Nuželická 60, 342 01 Sušice