Písek

774 483 769

Strakonice

608 271 800

Sušice

774 451 769

Kontakt na ostatní

pobočky Fokus

Fokus ČR, z.s.

Spolek zastřešuje několik poboček Fokusů působících v České republice. Dohromady tvoří silnou, úzce spolupracující skupinu s jasnou koncepcí služeb propagující a aplikující moderní trendy v systému péče o duševní zdraví.

Mimo naše pobočky jsou vám k dispozici i tyto: