Písek

774 483 769

Strakonice

608 271 800

Sušice

774 451 769

POMÁHÁME LIDEM

S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM

s překonáváním jejich problémů a začleněním
do běžného života

Vždy existuje nějaké řešení!

ORGANIZACE FOKUS

Cílovou skupinou naší organizace jsou lidé s duševním onemocněním (schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy, afektivní poruchy, neurotické, stresové a somatotrofní poruchy, poruchy osobnosti a chování u dospělých) ve věku od 18 let.

Naši kvalifikovaní pracovníci se velmi dobře orientují v problematice duševního onemocnění a jeho dopadech na život člověka a mohou tak pomoci s podporou klienta v jeho samostatnosti a v aktivním zapojení se do běžného života.

NAVŠTIVTE NÁS

K dispozici jsou Vám tři naše pobočky organizace Fokus, sociálně terapeutické dílny i centrum duševního zdraví.

Fokus PÍSEK

Kollárova 485
Poskytujeme ambulantní i terénní sociální rehabilitaci. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Ambulantně poskytovaná služba, která přináší našim klientům pravidelný program. Zapojit se mohou do rukodělných, kreativních i vzdělávacích aktivit. Aktivity jsou bezplatné a dobrovolné.

Fokus STRAKONICE

Lidická 1081
Poskytujeme ambulantní i terénní sociální rehabilitaci. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Ambulantně poskytovaná služba, která přináší našim klientům pravidelný program. Zapojit se mohou do rukodělných, kreativních i vzdělávacích aktivit.

Fokus SUŠICE

Nuželická 60
Poskytujeme ambulantní i terénní sociální rehabilitaci. Jedná se o konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Služba je bezplatná a její užívání je dobrovolné.
Projekt řeší podporu a začlenění osob s dlouhodobým duševním onemocněním do běžného života a zajistit dostupnost služeb pro lidi s duševním onemocněním na území ORP Strakonice, Blatná, Vodňany, Prachatice a Vimperk.

AKTUÁLNĚ

Zde najdete náš týdenní program: Program CDZ STRAKONICE…
Zobrazit více
Podívejte se co jsme pro Vás připravili za…
Zobrazit více
Podívejte se co jsme pro Vás připravili za…
Zobrazit více
Podívejte se co jsme pro Vás připravili za…
Zobrazit více